Školní rok 2023/2024

Zahájení nového školního roku

Evropský den jazyků

Listování

Soutěž o nejlepší halloweenskou masku

Sběr kaštanů a žaludů – vyhodnocení

Celoškolní turnaj v korfbalu

Recitační soutěž

Jak vozíme děti do školy

Školní rok 2022/2023

Školní představení „S písničkou jde všechno líp“

Ukliďme Kozlovice

Den Zeně 2. stupeň

Den Země 1. stupeň

Sběr kaštanů a žaludů

Velikonoční jarmark

Vystoupení skupiny Réva

Rozsvícení vánočního stromu

Literární mapa regionu

3d tiskárna Original Prusa Mini+

„Škola? V pohodě!“ a „Hravě spolu zvládnem školu“

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2021/2022

Fond Sidus

Slavnostní zahájení školního roku

Škola? V pohodě!“ a „Hravě spolu zvládnem školu

Adaptační dny

Projekt DĚJEPIS+

HALLOWEEN

Preventivní streemovaná přednáška

Happy easter kids´

Den Země 2. stupeň

Den Země 1. stupeň

Sbírka suchého pečiva pro koně

Agentura Perštejni

Ochrana člověka při mimořádných událostech

Ve škole je opět veselo

Sběr papíru

Korfbalový turnaj

Slavnostní zakončení školního roku

Školní rok 2020/2021

Škola? V pohodě! Hravě spolu zvládnem školu

Slavnostní uvítání žáků 1. tříd

Adaptační dny

Cestou necestou

Setkání u dubu

Slavnostní zakončení školního roku

Školní rok 2019/2020

Škola? V pohodě! Hravě spolu zvládnem školu

Listování

Afrika

Voda je život

30 let od Sametové revoluce

Réva ze Zlína

Korfbalový turnaj

Vánoční jarmark

POKOS

Mikuláš ve škole

Strom života

Preventivní projekty

Školní rok 2018/2019

Hravě spolu zvládnem školu

Preventivní projekty

Cestou necestou

Stoleté výročí vzniku ČSR

Halloween

Finanční gramotnost

Bruslení

Karneval

Sběr kaštanů a žaludů

Den Země 2019

110 let SDH Kozlovice

Recitační soutěž

Školní AKADEMIE

Tonda Obal na cestách

Školní rok 2017/2018

Hravě spolu zvládnem školu

Cestou necestou

Den Země

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Tajemství lidského těla

Běh olympijského dne

Školní rok 2016/2017

Hravě spolu zvládnem školu

Vánoční jarmark – příprava

Mikuláš ve škole

Vánoční jarmark – pro veřejnost

Knihy kolem nás

Výchovné preventivní koncerty

Ochrana člověka za mimořádných situacích

Den Země

Školní rok 2015/2016

Poselství křesťanských Velikonoc

Den Země – II.st.

KAREL IV.

Školní rok 2014/2015

Cestou necestou

Olympijský víceboj

Poselství křesťanských Velikonoc

 Bezpečně na cestách

 Dopravní prostředky

 Den Země

 Prevence sociálně patologických jevů

Školní rok 2013/2014

Cestou necestou

Naše posvícení

Památky UNESCO

 Olympijský víceboj

Den Země

Školní akademie

Ochrana člověka při mimořádných událostech

Školní rok 2012/2013

Hravě spolu zvládnem školu 

Cestou necestou 

Projekt „Buď OK!“ 

Poselství křesťanských Velikonoc

Den Země

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Cyril a Metoděj

Školní rok 2011/2012

Hravě spolu zvládnem školu

Cestou necestou

Mikulášská besídka

Vánoce

Šmoulí karneval

Třídíme odpad