25Kvě/23

Čtvrtek

Čj Předložky pracovní sešit str. 34/2,3,4 M (2. vyučovací hodiny) násobení č. 3, násobková řada. Násobení a dělení 3 (skolakov.eu) pracovní sešit str. 8/2 B,C a str. 9 celá

23Kvě/23

Úterý

Čj Předložky Pracovní sešit str. 34/1 Čítanka str. 138-139 Učebnice ČJ- str. 92/, 93/2- ústně PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA – Třídění skupin (wordwall.net) M pracovní sešit str. 7 celá, 8/2 a 8/1 DÚČtěte více…

19Kvě/23

Pátek

M- geo. úsečka, měření úsečky, rýsování Matýskova matematika, 5. díl – strana 49 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz) pracovní sešit M5 – str. 49 celá + cv. 2 do sešitu geometrie (vrátnice školy) ČjČtěte více…

18Kvě/23

Čtvrtek

Čj Učebnice str. 90/3 ústně Učebnice str. 91/4 – pět prvních vět přepiš do sešitu Dráček – DÚ pracovní sešit str. 32/3,4 M násobení č. 2 – opakování- test dělení č. 3Čtěte více…

16Kvě/23

Úterý

M písemné sčítání a odčítání do 100 násobení a dělení č. 2 – do sešitu pracovní sešit str. 5/2,3 DÚ Čj slovní druhy- podstatná jména pracovní sešit str. 32/1,2 školní představení- divadlo,Čtěte více…

15Kvě/23

Pondělí

Čj slovní druhy- pořadí, pohádka pracovní sešit str. 31 celá Čítanka str. 126-127 Volné psaní 5 řádků- Písanka 3 Písanka 3- str. 17 Slovní druhy (skolakov.eu) M opakování sčítání a odčítání doČtěte více…