Ve středu 9. 10. 2013 na naší škole proběhl už 3. ročník netradičního vyučování Cestou necestou.

Tento projekt přispívá k osvojování klíčových kompetencí, které tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. Jsou to kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní.

Tříčlenné skupinky žáků deváté třídy si připravily pro vybraný ročník mladších spolužáků zábavné dopoledne. Vybrali trasu do přírody, označili ji a vyšperkovali úkoly, které tuto vycházku zdobily.

Organizátorům i zúčastněným se dopoledne povedlo, téměř všichni byli maximálně spokojeni, jen 2 skupinky byly dobré. Ke spokojenosti přispělo i nádherné podzimní počasí.

Letošní deváťáci byli svými mladšími spolužáky i paními učitelkami chváleni a znovu chváleni.