Žáci devátých ročníků si připravili 11 stanovišť, kde si mohli žáci naší školy vyzkoušet zásady první pomoci, resuscitaci,  ošetřování zraněného s krvácením, první pomoc u zraněného v bezvědomí, přenos zraněného a také si připomněli pravidla silničního provozu a správné vybavení kola.
Stanovišti s nácvikem první pomoci prošli všichni žáci všech ročníků naší školy, kteří měli možnost si první pomoc vyzkoušet a něco nového se naučit.

o