V prvních dnech školního roku se ve všech třídách opětovně uskutečnil projekt „Hravě spolu zvládnem školu“, jehož cílem je aklimatizace žáků po prázdninách na školní prostředí, vytvoření pravidel práce ve třídě, skupinové  práce, společný rozbor Řádu školy, bezpečnost pohybu žáků ve škole apod. Vše bylo doplněno vycházkami do přírody. 
V 6. třídě, jejiž žáci  budou muset zvládnout přechod z I. na II. stupeň základní školy, byl tento projekt opět doplněn třídenním pobytem žáků v přírodě společně s třídní učitelkou, školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní školy.
 
Adaptační pobyt žáků 6. ročníku.
Ve dnech 6. – 8. září  proběhl  na Kolářově chatě na Slavíči adaptační pobyt žáků šestého ročníku.
Pro děti byly připraveny sociální hry v přírodě a také komunikační hry na chatě. Během těchto tří dnů se děti sbližovaly s novými třídními učiteli a také  si vytvářeli nové vztahy mezi sebou. Během celého pobytu nám přálo počasí a proto jsme trávili mnoho času také turistickými vycházkami po dalekém i blízkém okolí.