V tomto školním roce jsme se opět začali scházet při různých aktivitách.

Udělalo nám velkou radost, že jsme mohli v úterý 14. 6. předvést v sále OÚ svým

spolužákům, dětem z MŠ i veřejnosti všechno, co umíme.

V našem představení s názvem „Ve škole je opět veselo“ postupně vystoupili tito

účinkující:

– Kapela z 9.B spolu se zpěvačkou Emou z 8. třídy

– Pěvecký sbor

– Děti ze školní družiny s tanečky

– Divadelní kroužek s pohádkou „Líný Kuba“

 

Věříme, že náš program plný tance, zpěvu, hry na nástroje i divadla všechny

diváky potěšil a zpříjemnil jim začátek léta.

 

Verča Zemanová, 9.A