01Pro/23

AJ J. Malíková

Milé děti, na příští týden si zopakujte slovní zásobu týkající se rodiny a přivlastňovací zájmena. Procvičovat můžete na Teams. (Teams AJ 5. ročník, Výukové materiály – Family – Wordwall; Přivlastňovací zájmena  –Čtěte více…