Distanční vzdělávání 5. A/B

/Žáci se vzdělávají povinně distančně podle §184a školského zákona./ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKYDistanční výuka se dělí na synchronní (žák i učitel pracují ve stejný čas – při video přenosu) a na asynchronní (pedagog zadá práci, kterou žák splní do zadanéhoČtěte více…