Školní rok 2019/2020

Vánoční korfbalové turnaje

Florbal 8./9. ročník chlapci

Festival dětských pěveckých sborů

Okresní kolo ve florbalu –  6./7. ročník chlapci

Okrskové kolo ve florbalu – první místo 6./7. ročník chlapci

Okresní kolo stolního tenisu

Zlatá cihla

Talent cena diváků

Talent 2019

Přespolní běh okres

Přespolní běh 2. stupeň

Přespolní běh 1. stupeň

Školní rok 2018/2019

Výtvarná soutěž O POHÁR ČELADENSKÉ OVEČKY

Soutěž v designu

Řečnická soutěž Mladý Demosthenes

Recitační soutěž

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019

Už tam budem?

V sýru najdeš sílu!

 Loutnička 2019

Vědomostní soutěže

Fotbalové turnaje

TURNAJE V MINIHÁZENÉ

Vybíjená

Vybíjená – 4./5. r. – děvčata

KORFBAL

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA – OKRESNÍ KOLO

Beach korfbal – mistrovství

Beach korfbal – mistrovství MSK

Atletika 1. stupeň

Atletika 2. stupeň

Florbalové turnaje

Talent 2018

Přespolní běh

Školní rok 2017/2018

Olympiáda v českém jazyce

Matematická olympiáda

Dějepisná olympiáda

Fyzikální olympiáda

Biologická olympiáda

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž v německém jazyce

Zlatá cihla 2017

Matematický klokan

Přírodovědný klokan

Pythagoriáda

Náboj JUNIOR

Talent

Paragrafiáda

Soutěže ČT

Loutnička

Recitační soutěž

Mladý Demosthenes

Atletické závody v Brušperku

Fotbal

Florbal

RBP street hockey

Sportovní gymnastika

Stolní tenis

Přespolní běh

Školní rok 2016/2017

Olympiáda v českém jazyce

Dějepisná olympiáda

Matematická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Biologická olympiáda

Přírodovědný KLOKAN

Pythagoriáda a Matematický klokan

Finanční gramotnost

SAPERE – vědět, jak žít

Tuta Via Vitae

Rozpočti si to!

Matematická soutěž Zlatá cihla

Recitační soutěž

Soutěž “O nejhezčí básničku”

Loutnička

Talent 2017

Talent 2016

U6 – úžasný svět vědy

Mladý Demosthénes

Operace Wolfram

Gymnastika

Vybíjená

Přehazovaná

Stolní tenis

Fotbal

Florbal 

Volejbal

Školní rok 2015/2016

 Olympiáda z českého jazyka

Matematická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Zlatá cihla – matematická soutěž

Přírodovědný KLOKAN

Matematický KLOKAN a Pythagoriáda

SAPERE

Tuta Via Vitae

Finanční gramotnost

Logická olympiáda

Recitační soutěž

Mladý Demosthenes

Loutnička

Výtvarná soutěž

Talent 2016

Talent 2015

Lehkoatletické závody Brušperk

Sportovní gymnastika

Florbal

Fotbal

Stolní tenis

Přespolní běh

Školní rok 2014/2015

Fyzikální olympiáda

Matematická olympiáda

Archimediáda

Pythagoriáda

Matematický KLOKAN

Prezentiáda

Loutnička

Rozpočti si to!

Recitační soutěž

Přírodovědný KLOKAN

Logická olympiáda

Talent

Lehkoatletické závody Brušperk

Florbal

Přehazovaná

Fotbal

Školní rok 2013/2014

Matematická olympiáda

Olympiáda z českého jazyka

Pythagoriáda

Recitační soutěž

Mladý Demosthenes

SAPERE

Finanční gramotnost