Tak jako každý rok – i letos si žáci naší školy připomenuli “ Den Země“, který je slaven 22. dubna. Letošní ročník si už po druhé v pořadí vzali pod svou patronaci kozlovičtí skauti, kteří si pro žáky druhého stupně připravili hru s ekologickou tématikou.

Zmíněná ekologie byla v dopoledních hodinách hlavním úkolem pro děti, které se hravou formou snažily zachránit mořský ekosystém před ropnou havárií. Kozlovští skauti měli na celé dopoledne nachystán velice záživný program, který žáky velice bavil. Skautskému oddílu za čas strávený přípravou a následnou příkladnou práci s žáky naší školy děkujeme.