Projekt

Dne 14. 5. 2016 uplynulo 700 let od narození českého krále Karla IV. Ve dvoudenním projektu (12. -13. 5.) si žáci se svými učiteli připomněli slavnou epochu českých dějin. Ocitli se v době gotiky, v době vlády Karla IV., urozených pánů i prostých lidí. Žáci získávali vědomosti četbou, prohlížením, vyprávěním, malovali, stříhali, kreslili, lepili, vyšívali, tančili, pracovali se dřevem, s kovem, s drátem, poslouchali hudbu. V pracovních dílnách vznikly životopisy, rodokmeny, portréty, klenoty, jídelníčky, oděvy, stavby, meče, dýky, štíty, erby, korouhve a jiné zajímavé věci.

Projektové dny byly ukončeny stylovým obědem ve školní jídelně, vyzdobené gotickými okny s erby pánů, rozsvícenými mozaikovými lampami, poslechem středověké hudby a pážaty.

Děkuji i rodičům, kteří pomohli se zajištěním materiálu.