Naše škola se účastní projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu ČR s názvem Dějepis+.  

 Cílem projektu je posunout výuku dějepisu následujícími směry: 

  • učíme se především znalosti a dovednosti, jak s historickými informacemi pracovat (např. objasňovat příčiny a důsledky určité události, ale i kdo a jakým způsobem vysvětluje, co se stalo), nikoli zapamatovat si množství informací samotných,
  • proto často rozebíráme v roli badatelů texty, fotografie či filmové ukázky, učíme se dohledávat informace a kriticky zhodnotit jejich věrohodnost,
  • na tomto základě se snažíme podněcovat v žácích schopnost zaujímat a obhajovat vlastní názory. 

Jak bude projektová výuka vypadat v praxi?

  • do projektu jsou zapojení žáci 9. ročníku.
  • jednou za měsíc si vyzkoušíme připravenou projektovou lekci – součástí lekce bude pracovní list, který budou žáci vyplňovat,
  • vyplněné pracovní listy si budou žáci ukládat.
  • v projektových metodikách si můžeme vyzkoušet nové způsoby hodnocení, které budou součástí závěrečného hodnocení z předmětu.