Školní poradenské pracoviště

Program poradenských služeb 2023 – 2024

Preventivní program 2023 – 2024

Členové:

Mgr. Zdenka Krpcová – výchovný poradce a vedoucí ŠPP

zdenka.krpcova@skolakozlovice.cz, Tel.: 725 814 778

Mgr. Romana Fizková –výchovný poradce – kariérové poradenství

romana.fizkova@skolakozlovice.cz

Mgr. Jiří Brus – metodik prevence

jiri.brus@skolakozlovice.cz, Tel.: 770 162 328

Mgr. Radka Jurková – speciální pedagog

radka.jurkova@skolakozlovice.cz

Mgr., Bc. Markéta Tomášková – školní psycholog

marketa.tomaskova@skolakozlovice.cz, Tel.: 773 793 210

Konzultační hodiny: 

Mgr. Zdenka Krpcová, Mgr. Romana Fizková,  

Žáci – úterý 7:00 – 7:30 hod. 

Veřejnost – čtvrtek 7:00 – 7:30 hod nebo kdykoli po předchozí domluvě 

Mgr. Radka Jurková 

Žáci – pondělí 7:00 – 7:30 hod. 

Veřejnost – středa 7:00 – 7:30 hod nebo kdykoli po předchozí domluvě 

Mgr. Jiří Brus 

Žáci – středa a pátek 7:45 – 8:30 hod, dále dle aktuální potřeby  

Veřejnost – úterý a čtvrtek 7:00 – 7:30 hod nebo kdykoli po předchozí domluvě 

 Mgr.et Bc. Markéta Tomášková 

Úterý 12:00  – 15.00 hod  

Středa 9:00 – 12 :00 hod

Telefon na školu: 558 697 204