Školní poradenské pracoviště

Program poradenských služeb 2022/2023

Preventivní program 2022 /2023

Členové:

Mgr. Zdenka Krpcová – výchovný poradce a vedoucí ŠPP

zdenka.krpcova@skolakozlovice.cz

Mgr. Romana Fizková –výchovný poradce – kariérové poradenství

romana.fizkova@skolakozlovice.cz

Mgr. Jiří Brus – metodik prevence

jiri.brus@skolakozlovice.cz

Mgr. Radka Jurková – speciální pedagog

radka.jurkova@skolakozlovice.cz

Konzultační hodiny:

Mgr. Zdenka Krpcová, Mgr. Romana Fizková, Mgr. Radka Jurková

Žáci – úterý a čtvrtek 7.00 – 730 hod.

Veřejnost – kdykoli po předchozí telefonické domluvě

Mgr. Jiří Brus

Žáci – denně 700 – 730 hod

Veřejnost – kdykoli po předchozí telefonické domluvě

Kontakt:

558 697 204, 770 162 328, 725 814 778