Opět po roce si naše škola připomenula významnou událost roku – Den Země…..  Letošní už dvanáctý ročník byl poněkud opožděn, což bylo zapříčiněno rozmary dubnového počasí…Ale i tak se i letošní akce, kterou si, jako vždy , připravují žáci devátých ročníků pro své mladší spolužáky vydařila..což dokládají přiložené fotografie.  Za celou školu deváťákům za svědomitou přípravu a organizaci děkujeme.