353px-Cyril_and_Methodius

Projekt byl určen pro žáky 4. – 9. ročníku a byl realizován ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem v Ostravě
k 1 150. výročí příchodů Cyrila  a Metoděje na Velkou Moravu.

4. – 5. třída – děti prostřednictvím drobných replik historických předmětů a dalších motivačních pomůcek při společné a skupinové práci žáci získali vhled do historických událostí souvisejících
s životem Cyrila a Metoděje. Pomocí powerpointové prezentace podpořené komentářem, dialogem a skupinovou prací se seznámili
s historickými informacemi o jejich životě a díle a mohli ocenit jejich osobní nasazení a přínos křesťanství pro evropskou kulturu a civilizaci.

6. – 9. třída – prostřednictvím didaktické hry byli žáci motivováni ke společné práci a při plnění fiktivního úkolu si vyzkoušeli podobnou situaci, se kterou byli konfrontováni Konstantin a Metoděj na Velké Moravě. Prostřednictvím powerpointové prezentace a výkladu se seznámili s jejich životem a dílem, zasadili je do kontextu doby a jejich význam aktualizovali a mohli tak ocenit jejich spolupráci, osobní nasazení a přínos křesťanství pro evropskou kulturu a civilizaci. V závěrečné didaktické hře si sami vyzkoušeli spolupráci při řešení úkolu.