Ve čtvrtek 30.6. se žáci konečně dočkali posledního dne školního roku. Nejdříve byli oceněni žáci, kteří se stali nejlepšími sběrači papíru a kaštanů a potom ti, kteří z rukou paní ředitelky převzali pochvalu za výborné výsledky ve sportovních nebo výtvarných soutěžích a další úspěchy během celého školního roku.  Mnozí žáci si v rámci této pochvaly také převzali hodnotné ceny, které financovala „Rada rodičů“ při naší základní škole. Poté si vzali slovo naši deváťáci, pro které byl tento den poslední na naší škole. Postupně se rozloučili se všemi učiteli, kteří je učili a předali štafetu osmákům, kteří převezmou jejich roli příští školní rok. Pak už se všichni rozešli do svých tříd, kde si převzali vysvědčení a rozloučili se se svými vyučujícími. Tímto pro děti začaly vytoužené prázdniny.