Zahájení školního roku: 01. 09. 2022

Podzimní prázdniny:   26.10. 2022  –  27.10. 2022

Vánoční prázdniny:   23.12. 2022 – 02.01. 2023

Pololetní prázdniny:   03.02. 2023

Jarní prázdniny:  06.02. 2023 – 12.02. 2023

Velikonoční prázdniny:  06. 04. 2023

Hlavní prázdniny:  01. 07. 2023 – 31. 08. 2023

Ředitelské volno: 03. 10. 2022

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku: 12. 09. 2022 – 14. 09. 2022

Zápis do 1. třídy:  03. 04. 2023

Zápis do MŠ:  03. 05. 2023

Lyžařský kurz: 06. 03. 2023 – 10. 03. 2023

Plavecký výcvik: 07. 09. 2022 (4., 5. roč. ZŠ a MŠ), duben 2023 (1. – 3. roč. ZŠ)

Termíny třídních schůzek:

Společná třídní schůzka zákonných zástupců a třídního učitele v jednotlivých třídách:

dne 22. 09. 2022

  • od 15. 30 hod. 1. ročník

dne 27. 09. 2022

  • od 15. 30 hod. 2. – 5. ročník
  • od 16. 00 hod. 6. – 9. ročník

Konzultační třídní schůzky:

  • 1. stupeň –  dle rozpisu v týdnu 21. – 25. 11. 2022, 17.  04. 2023 – 21. 04. 2023
  • 2. stupeň – 22. 11. 2022 a 18. 4. 2023 v době od 15. 30 hod. do 17. 30 hod.

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků  – kdykoliv dle potřeby po telefonické domluvě mimo výuku učitele.

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou schůzky on – line.

Budeme rádi, když Vás na konzultačních třídních schůzkách budou doprovázet i Vaše děti.
Řešíme na nich společně problémy, které se týkají jich samotných.