Zahájení školního roku: 01. 09. 2020

Podzimní prázdniny:   29.10. 2020  –  30.10. 2020

Vánoční prázdniny:   23.12. 2020 – 03.01. 2021

Pololetní prázdniny:   29.01. 2021

Jarní prázdniny:  01.03. 2021 – 07.03. 2021

Velikonoční prázdniny:  01. 04. 2021

Hlavní prázdniny:  01. 07. 2021 – 31. 08. 2021

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku: 21. 09. – 23. 09. 2020

Zápis do 1. třídy:   07. 04. 2021

Zápis do MŠ:  05. 05. 2021

Lyžařský výcvik: bude upřesněno

Předškolička: bude upřesněno

Pasování 1. tříd na čtenáře: bude upřesněno

Termíny třídních schůzek:

Společná třídní schůzka – září 2020 –   z důvodu aktuální epidemiologické situace proběhne třídní schůzka online.

Konzultační třídní schůzky:

  • 1. i 2. stupeň –  listopad 2020 – proběhnou online formou konzultací – dle potřeby
  • 1. stupeň – dle rozpisu v týdnu ; 12. 4. – 16. 4. 2021
  • 2. stupeň – v době od 15. 30 hod. do 17. 30 hod. dne 13. 4. 2021

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků  – kdykoliv dle potřeby po telefonické domluvě mimo výuku učitele.

Budeme rádi, když Vás na konzultačních třídních schůzkách budou doprovázet i Vaše děti.
Řešíme na nich společně problémy, které se týkají jich samotných.