Zahájení školního roku: 02. 09. 2019

Podzimní prázdniny:   29.10. 2019  –  30.10. 2019

Vánoční prázdniny:   23.12. 2019 – 03.01. 2020

Pololetní prázdniny:   31.01. 2020

Jarní prázdniny:  24.02. 2020 – 01.03. 2020

Velikonoční prázdniny:  09. 04. 2020

Hlavní prázdniny:  01. 07. 2020 – 31. 08. 2020

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku: 16. 09. – 18. 09. 2019

Volno ředitelky školy: 30. 09. 2019, 25., 26., 29. a 30. 6. 2020

Zápis do 1. třídy:  01. 04. 2020

Zápis do MŠ:  05. 05. 2020

Lyžařský výcvik:  3. – 7. 2. 2020

Předškolička: 10. 03. 2020, 05. 06. 2020

Pasování 1. tříd na čtenáře: 10. 6. (I. A), 11. 6.  2020 (I.B)

Termíny třídních schůzek:

24. 9. 2019 – společná třídní schůzka – celoroční plán aktivit třídy, volba třídního důvěrníka

1. stupeň

25. – 29. 11. 2019 – konzultační třídní schůzky dle rozpisu

14. – 17. 4. 2020 – konzultační třídní schůzky dle rozpisu

2. stupeň

26. 11. 2019 – konzultační třídní schůzka v době od 15.30 hod. do 17.30 hod.

14. 4. 2020  konzultační třídní schůzka v době od 15.30 hod. do 17.30 hod.

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků  – kdykoliv dle potřeby po telefonické domluvě mimo výuku učitele.

Budeme rádi, když Vás na konzultačních třídních schůzkách budou doprovázet i Vaše děti.
Řešíme na nich společně problémy, které se týkají jich samotných.