Zahájení školního roku: 04. 09. 2023

Podzimní prázdniny:   26.10. 2023  –  27.10. 2023

Vánoční prázdniny:   23.12. 2022 – 02.01. 2024

Pololetní prázdniny:   02.02. 2024

Jarní prázdniny:  12.02. 2024 – 18.02. 2024

Velikonoční prázdniny:  28. 03. 2024

Hlavní prázdniny:  29. 06. 2024 – 01. 09. 2024

Ředitelské volno: 02. 10. 2023

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku: 18. 09. 2023 – 20. 09. 2023

Zápis do 1. třídy:  04. 04. 2024

Zápis do MŠ:  07. 05. 2024

Lyžařský kurz: 04. 03. 2024 – 08. 03. 2024

Plavecký výcvik:  duben – červen 2024 (1. – 3. roč. ZŠ)

Termíny třídních schůzek:

Společná třídní schůzka zákonných zástupců a třídního učitele v jednotlivých třídách:

dne 12. 09. 2023

  • od 15. 30 hod. 1. ročník

dne 26. 09. 2023

  • od 15. 30 hod. 2. – 5. ročník
  • od 16. 00 hod. 6. – 9. ročník

Konzultační třídní schůzky:

  • 1. stupeň –  dle rozpisu v týdnu 20. – 24. 11. 2023, 15.  04. 2024 – 19. 04. 2024
  • 2. stupeň – 21. 11. 2023 a 18. 4. 2024 v době od 15. 30 hod. do 18. 00 hod.

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků  – kdykoliv dle potřeby po telefonické domluvě mimo výuku učitele.

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou schůzky on – line.

Budeme rádi, když Vás na konzultačních třídních schůzkách budou doprovázet i Vaše děti.
Řešíme na nich společně problémy, které se týkají jich samotných.

Informační schůzka zákonných zástupců žáků s výchovnou poradkyní k volbě SŠ
  • 9. ročník – dne 26. 09. 2023 od 16. 30 hod.