Zahájení školního roku: 01. 09. 2021

Podzimní prázdniny:   27.10. 2021  –  29.10. 2021

Vánoční prázdniny:   23.12. 2021 – 02.01. 2022

Pololetní prázdniny:   04.02. 2022

Jarní prázdniny:  14.03. 2022 – 20.03. 2022

Velikonoční prázdniny:  14. 04. 2022

Hlavní prázdniny:  01. 07. 2022 – 31. 08. 2022

Ředitelské volno: 27. 09. 2021

Adaptační dny pro žáky 6. ročníku: 13. – 15. 09. 2021

Zápis do 1. třídy:   06. 04. 2022

Zápis do MŠ:  04. 05. 2022

Lyžařský výcvik: 10. 01. 2022 – 14. 01. 2022 (7. ročník), 21. 02. 2022 – 25. 02. 2022 (8. ročník)

Předškolička: červen 2022

Pasování 1. tříd na čtenáře: 16. 06. 2022

Termíny třídních schůzek:

Společná třídní schůzka zákonných zástupců a třídního učitele v jednotlivých třídách vždy od 15. 30 hod.:

  • 1. a 2. ročník 20. 09. 2021,
  • 3. a 4. ročník 21. 09. 2021,
  • 5. ročník 15. 09. 2021,
  • 6. – 8. ročník 21. 09. 2021,
  • 9. ročník 19. 10. 2021.

Konzultační třídní schůzky:

  • 1. stupeň –  dle rozpisu v týdnu 22. – 26. 11. 2021, 19.  04. 2022 – 22. 04. 2022
  • 2. stupeň – 23. 11. 2021 a 19. 4. 2022 v době od 15. 30 hod. do 17. 30 hod.

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků  – kdykoliv dle potřeby po telefonické domluvě mimo výuku učitele.

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou schůzky on – line.

Budeme rádi, když Vás na konzultačních třídních schůzkách budou doprovázet i Vaše děti.
Řešíme na nich společně problémy, které se týkají jich samotných.