17Čvn/21

Výtvarná výchova v 7.A

Památku na “neobvyklý” školní rok 2020/2021 si žáci 7.A třídy vyrobili ve výtvarné výchově. Na plátno si pomocí temperových barev namalovali strom a všichni  spolužáci otiskli svůj prst, ke kterému se podepsali.