23Bře/20

Dálkové vzdělávání – koronavirus – Dotazník Rady rodičů

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/3AQG9a95ybnENvef9 Milí rodiče, v této nelehké situaci se jako Rada rodičů snažíme zefektivnit dálkové vzdělávání na ZŠ Kozlovice. Již jsme v pátek 20. 3. jednali s paní ředitelkou oČtěte více…

16Bře/20

NJ

Milí žáci, posílám Vám odkaz na stránky nakladatelství Fraus, kde v sekci cizí jazyky – online cvičení si podle probraného učiva můžete procvičovat slovní zásobu, doplňování správných tvarů prav. i neprav. sloves,Čtěte více…

12Bře/20

Zeměpis

Zapište si tento zápis do sešitu Finsko hl. město – Helsinky – 3/4 plochy pokrývají lesy – průmysl – dřevozpracující, výroba papíru, oceli – těžba železné rudy důležitá je námořní doprava  Čtěte více…