V pondělí 16. 12. 2019 žáky druhých ročníků navštívil lektor z Poradny pro primární prevenci Ostrava. Žáci se v průběhu besedy dozvěděli o různých nebezpečích, která na ně mohou číhat na internetu a sociálních sítích. Aby děti problematice dobře porozuměly, probíraly témata, která jim jsou z této oblasti blízká a která znají. Děti si povídaly o tom, co v prostředí internetu dělají, jaké využívají služby, jak na internetu komunikují. Na příbězích se dozvěděly, že komunikace na sociálních sítích může být i nebezpečná, a seznámily se se základními dovednostmi bezpečné práce na internetu.