Cestou necestou

V pátek 30. 9. proběhlo na naší škole netradiční vyučování nazvané Cestou necestou. Žáci 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky zábavné dopoledne v přírodě. Rozdělili se do 11 skupinek a každá skupinka pro svoji určenou třídu vytýčila trasu, vymyslela úkoly a věnovala se celé dopoledne svým svěřencům. Ti pak ohodnotili své průvodce známkou 1 až 5. Jeden by nevěřil, co krásných chodníčků, cestiček a nádherných míst skýtá okolí školy. Jeden by nevěřil, co vtipných netradičních a vtipných úkolů vymyslí naši deváťáci. A jeden by nevěřil, jak budou všichni zapáleně a s nadšením pracovat a bavit se při plnění úkolů.

Z celkového počtu 44 známek byli autoři projektu oceněni 11 x 1*, 30 x 1, 3 x 2.

Dlouho budou žáčci vzpomínat na jízdu na igelitu ze skokanského můstku, na kličkovanou mezi stádem krav, na střelbu z praku, na zpěv linoucí se z kopce na celé předkrmášové Kozlovice, na slovo OPICE sestavené z těl šesťáků.

Sluníčko hřálo, všichni se bavili a už dnes se těšíme na příští zajímavou akci.
Postřehy žáků.