Ve dnech 28. – 29. 5. proběhl na naší škole projekt žáků druhého stupně, který se týkal sociálně patologických jevů a jejich hrozby pro žáky.

Žáci se seznámili s rozdělením omamně psychotropních látek, včetně drog a jejich působení na lidský organizmus. Dále také získávali informace týkající se rizikových forem chování, které přináší moderní společnost – včetně kyberšikany a nebezpečí, která mohou hrozit při zneužití sociálních sítí.

Součástí projektu bylo samostatné zpracování těchto problémů samotnými žáky, při vyhledávání informací a získávání znalostí z dostupných materiálů, včetně internetových zdrojů.