Stránky jsou přístupné dle: zákona č. 99/2019 Sb.
Testovány byly nástrojem https://wave.webaim.org/ a jeho výsledky jsou k dispozici u vedení školy.

Další informace jsou k dispozici u vedení školy.