Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace;
Kozlovice 186; 739 47

ID datové schránky:  dv6mekn

Ředitelka školy:
Jaroslava MINKSOVÁ, Mgr.
tel: 558 697 204, 602 251 435
e-mail: jaroslava.minksova@skolakozlovice.cz

Statutární zástupce ředitelky školy:
Jiří BRUS, Mgr.
tel: 558 697 204, 770 162 328
e-mail: jiri.brus@skolakozlovice.cz

Zástupkyně ředitelky pro MŠ:
Lenka ELIÁŠOVÁ, Bc., email: lenka.eliasova@skolakozlovice.cz
tel: 558 697 230, 602 172 429

třída MŠ – Motýlci: 608 724 017

třída MŠ – Sluníčka: 773 071 527

třída MŠ – Berušky: 773 071 528

třída MŠ – Hříbci: 773 143 367

třída MŠ – Skřítci : 777 470 838

Vedoucí vychovatelka ŠD:
Ludmila KOŽUCHOVÁ, Mgr.,  email: Ludmila.Kozuchova@skolakozlovice.cz

družina nahoře –  778 408 852
družina III. oddělení ŠD – 774 202 593

Sekretariát: tel: 558 697 204

Radmila Toflová, Ing. – 602 251 262, email: Radmila.Toflova@skolakozlovice.cz

Bc. Petra Eliášová – 558 697 204, email: petra.eliasova@skolakozlovice.cz
IČO: 709 14 966
účet: 172218137/0300 ČSOB, a.s.