Adaptační pobyt 2023

Adaptační pobyt 2022

Adaptační pobyt 2019

Adaptační pobyt 2018

Adaptační pobyt 2017

Adaptační pobyt 2016

RECYKLOHRANÍ školní recyklační program, který je pořádaný pod záštitou MŠMT, v rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužité baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Více informací
o projektu získáte na http://www.recyklohrani.cz/cs/.