Dne 9. 5. 2014 proběhl na naší škole tradiční „Den Země“. Tentokrát jej měli pod svou patronací kozlovičtí skauti, kteří si pro naše žáky druhého stupně připravili velice atraktivní ekologickou hru, která byla pro mnohé děti velice přínosná….Pro žáky prvního stupně byla připravena stanovištní hra, spojená se spoluprací s devátým ročníkem, jež mladší žáky v této hře provázel… Touto cestou našim skautům děkujeme!