Školní rok 2023/2024

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Divadlo loutek Ostrava – 7. – 9. ročník

Divadelní představení a návštěva muzea

Halloween ve škole

Evropský den jazyků – projekt

Tonda Obal na cestách

Přes hory a doly

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

Muzeum Beskyd 6. A 

Muzeum Beskyd 6. B

Zájezd do Vídně

Festival Souznění 

Osvětim, Krakov

Aranžér 3. A

Třeťáci v Muzeu Frenštát p.R.

Karneval pro předškoličku

Školní rok 2022/2023

Ekocentrum Hubert 6. A

Lyžařský kurz

Preventivní program 7. ročník

Ekocentrum Hubert 4. ročník

BESIP – 2. r. – Městská policie

Cyklista – 3. r. – Městská policie

BESIP – 4. r – Městská policie

Exkurze Marlenka

Kyberšikana – 5. r – Městská policie

Mikulášská nadílka

Exkurze Osvětim, Krakov

Čtenářská dílna

Vánoční dílny

Adaptační pobyt

Nebojíme se práce s počítačem

Školní rok 2021/2022

Adaptační dny

Preventivní streemovaná přednáška

Zlatá cihla

Planetárium, Záchranná stanice Bartošovice

Výtvarná soutěž „Barevný podzim 2021“

Lyžařský kurz 7. ročník

Lyžařský kurz 8. ročník

Maškarní karneval

Preventivní přednáška 5. r.

Preventivní přednáška 6. r.

Preventivní přednáška 6./7. r.

Prevence – „Na startu mužnosti“

Sbírka suchého pečiva

Praha – Terezín

Kouzelná chemie

Zdravověda ve škole

Kozlovické divadlo

Závěrečné práce

Rozloučení s devátou třídou

Minigolf 9. A

Školní rok 2020/2021

Adaptační dny žáků 6. tříd

Cestou necestou

Informační a poradenské středisko (IPS)

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Školní rok 2019/2020

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Jak se dělá chleba

Křoupat zdravě

IZS Ostrava

Strom života

Listování

Malý vědec

Vánoční výlet do Rožnova 4. r.

Planetárium 5. r.

Lyžařský kurz 2020

Školní rok 2018/2019

LYŽAŘSKÝ KURZ 2019

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

ADRA

Vánoční dílny

Exkurze Osvětim, Krakov

Mediální gramotnost

Souznění

Ovocentrum

Lyžování Opálená

Divadelní představení 8./9. ročníků

Zdravá5

Muzeum Frenštát pod Radhoštěm – 1. ročník

Exkurze Kroměříž

Čteme dětem

Školní rok 2017/2018

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Prázdniny u vody

Dopravní týden v 1. A

Halloween ve škole

1.B v kuchyni

Nemoc nemá moc – 2. roč., 3. B

Policejní pohádky

Global Money Week – 7., 6. roč.

Global Money Week – 8., 9. roč.

REVOLUTION TRAIN

Pohádkový les

Sportovní den

Ekologický den

Závěrečná práce žáků 9. ročníku

Škola Zdravé 5

Školní rok 2016/2017

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Příroda kolem nás

Českoslovenští legionáři

Dopravní výchova

Halloween ve škole

Strom života

Kdo si hraje, nezlobí

Bezpečnost především

Karneval

Čteme dětem

Na špičku stromu bez jeřábu

Školní rok 2015/2016

Toulky naší vlastí

Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Dopravní výchova 4. – 5. ročník

Ochrana člověka při mimořádných událostech – 1. pomoc (7. – 9. třída)

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – 6. roč.

Bezpečnost především 1. – 5. třída

Policie ČR v 6. – 9. třídě

KARNEVAL

Namaluj si svůj autobus

Zlepši si techniku

Školní rok 2014/2015

Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Vesele do školy

Letem světem

Člověče, nezlob se!

HASÍK. CZ

Svět techniky Ostrava

Karneval

 Veselé zoubky

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

Dopravní výchova

Efektní chemie

Na špičku stromu bez jeřábu

První pomoc

Stanovištní hra – Den Země

Školní rok 2013/2014

S úsměvem do školy

Křížem krážem naší republikou

Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Dopravní výchova – 4. A

Dopravní výchova – 5. A

Život v obci – 9. A, B

Halloween

HASÍK CZ – 2. třída

HASÍK CZ – 6. třída

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

Výchova ke zdraví

Zdravá Pětka

Poselství křesťanských Velikonoc

Svět techniky Ostrava

Představujeme „Adaptační kurz“

Čtení s prvňáky

Školní rok 2012/2013

Dopravní výchova ve 4. a 5. ročníku

Matematika trochu jinak 

Těžba železné rudy v Kozlovicích 

Halloween + fotogalerie

Naše obec – projekt 3. A 

Mikulášská besídka 

HASÍK CZ

Zajímavosti ze světa zvířat

Zdravá Pětka

Čteme dětem

Šesťáci učí prvňáky

Na špičku stromu bez jeřábu

Školní rok 2011/2012

Dopravní výchova ve 4. a 5. ročníku

Projekt k tématu zdravověda v 6. třídě

Slavné osobnosti našeho kraje

Veselé zoubky

Projekt VODA

Malý vědec