Žáci osmého a devátého ročníku si v ostravském Landek Parku vyzkoušeli několik biologických experimentů a osvojili si tři Mendelovy genetické zákony. Zahráli si na pozorovatele OSN, setkali se s vědci, manažerem těžební korporace a šamanem domorodého kmene, díky těmto setkáním měli vymyslet řešení zadaného úkolu – záchrana lidstva před genetickou nemocí. Při realizaci zadaného úkolu provedli řadu biologických experimentů, zvládli sběr a srovnání vzorků a seznámili se s osobností Johana Gregora Mendela.

Celý program byl v duchu hry LARPLarp (z anglického Live Action Role Play) je forma hraní rolí, ve kterém živí lidé fyzicky svými činy představují činy svých postav. Účastníci interagují mezi sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují  o splnění cílů ve fiktivním světě –  reprezentovaném světem skutečným. Pro larp je typické, že nemá žádné publikum
a jeho smyslem je hlavně zábava a zážitek účastníků.