Na konci září 2015 se žáci šesté třídy zúčastnili adaptačního kurzu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Cílem kurzu bylo stmelení kolektivu, nalezení svého místa ve třídě, navození atmosféry spolupráce a předcházení negativních jevů.

Během tří dnů žáci absolvovali nabitý program plný netradičních aktivit, zábavných her i turistických výletů.

Podle ohlasů žáků se adaptační kurz povedl a budou na něj rádi vzpomínat. Fotky z kurzu jsou zde.