V letošním školním roce se žáci devátých ročníků vydali na dějepisnou exkurzi do Prahy a Terezína. Navštívili jsme Pražský hrad a prohlédli jsme si historické památky Prahy. Druhý den pokračovala naše cesta do Terezína. Nejdříve jsme zamířili do Malé pevnosti, která sloužila za 2. světové války jako vězení gestapa. Mohli jsme se také seznámit se stavebním uměním konce 18. století, kdy pevnost Terezín vznikla. Po prohlídce Malé pevnosti jsme se vydali do města, které za 2. světové války sloužilo jako židovské ghetto, navštívili jsme  muzeum, ve kterém bylo plno odkazů na neslavnou a smutnou minulost tohoto místa. Myslím si, že na nás Terezín zapůsobil a donutil každého z nás přemýšlet o utrpení, ale také o lidskosti, které toto místo v sobě má.