V prvním školním týdnu proběhl na 1. stupni projekt Letem světem.

Žáci si tak nejdříve zavzpomínali na místa, která navštívili o prázdninách

v rámci ČR. Potom jsme se vydali dál až za naše hranice a orientovali jsme

se na mapě Evropy.

V některých třídách tak žáci porovnávali vzdálenosti, které museli překonat,

v jiných zase vyráběli dopravní prostředky, kterými cestovali, převáděli měnu.

Někteří využili obrazový materiál z cest a vytvořili tak nabídkové letáky,

díky kterým se ostatní seznamovali se zajímavostmi cizích zemí.

Foto z našeho projektu najdete na: http://ltobolova.rajce.idnes.cz/Letem_svetem_2014