V minulých dvou týdnech probíhal na naší škole projekt „Těžba železné rudy v Kozlovicích“. Cílem projektu bylo oživit vzpomínky na téměř zapomenutou historii obce, kdy se Kozlovice podílely na rozvoji průmyslu v regionu.

Do projektu se aktivně zapojili žáci druhého stupně. Ve školních hodinách postupně sbírali informace o těžbě a zpracování rudy v Kozlovicích i okolních obcích, seznamovali se se způsobem, jak se ruda těžila a jak se převážela do hutí a určili začátek a konec období.

V další části projektu se žáci vydali na vycházky do okolí, během kterých hledali pozůstatky těžby v krajině – výsypy, štolové vody, horniny. Zároveň se seznámili s místními názvy spjatými s hornictvím.

Poslední den projektu žáci získané informace výtvarně zpracovali. Vytvořili mapy, slovníky s hornickými pojmy, průřezy štolou, model štoly, popisy činností spjatých s hornictvím. Výsledky jejich práce můžete vidět ve druhém patře školy, kde jsou vystavené.