V pátek 19. 4. 2013 žáci 4. A absolvovali v tomto školním roce 2. část kursu

dopravní výchovy v Příboře.

Nejdříve si zopakovali pravidla silničního provozu, poznávali dopravní značky

a pak si vše vyzkoušeli na dopravním hřišti. Jízda na kole se všem moc líbila.

Na závěr si své znalosti ověřili v písemném testu a úspěšní řešitelé obdrželi

průkaz cyklisty.