V září 2013 se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v Kunčicích. Letos v září bude tento kurz opět uskutečněn pro žáky, kteří v červnu ukončí pátou třídu. Aby věděli, co je bude čekat, a mohli se na kurz těšit, připravovali pro ně šesťáci v průběhu školního roku prezentace, ve kterých popisují a přibližují pobyt v Kunčicích. Dne 19. 6. 2014 byl celý projekt ukončen prezentováním jejich prací před žáky páté třídy. Prezentace se uskutečnily v učebně s interaktivní tabulí. Žáci shlédli a vyslechli si nejlepší práce a měli možnost se zapojit i do diskuse.

Věřím, že se páťákům projekt líbil a budou z „adapťáku“ stejně nadšeni, jako byli letošní šesťáci

Ve školním roce 2014 – 2015 se adaptační kurz uskuteční ve dnech 3. – 5. 9. 2014 opět v Rekreačním středisku Českých drah v Kunčicích a předpokládaná cena je 650 Kč. S žáky 6. ročníku budou pracovat po celé tři dny tito vyučující: Mgr. Jiří Brus, Mgr. Zdenka Krpcová a budoucí třídní učitel(ka).

.

CIMG5461 CIMG5454

CIMG5458