21. 4. se naši žáci zúčastnili druhé části výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře. Po výuce, pod vedením lektora, proběhl také test získaných znalostí. Ti, kteří byli úspěšní získali průkaz mladého cyklisty. Po této teoretické části se děti přesunuly do terénu, kde si teoretické znalosti mohli ověřit mezi dopravními značkami a křižovatkami cvičného hřiště.