Letošní, už čtrnáctý ročník stanovištní hry, kterou si, jako vždy , připravují žáci devátých ročníků pro své mladší spolužáky, se přesunul na konec školního roku, ale i tak se děti v přírodě bavily..což dokládají přiložené fotografie. Za celou školu deváťákům za svědomitou přípravu a organizaci děkujeme.