Dne 7. 5. 2014 se žáci sedmé a osmé třídy zúčastnili exkurze v Dolních Vítkovicích, kde byl pro ně připraven velice žáživný program – „Roboti ve službách lidstva“.  Zde shlédli prezentaci podpořenou výkladem lektora a také si mohli zahrát na konstruktéry minirobota z Lega…. Po tomto programu mohli navštívit výrobnu tlakových lahví z celolitých kusů železa…. celý program byl pro žáky velice přínosný