V uplynulém týdnu se třída 5. A zúčastnila již poslední části kurzu dopravní

výchovy v Příboře.

Nejdříve si znovu zopakovali pravidla silničního provozu, poznávali dopravní

značky, řešili křižovatky. Pak následoval závěrečný písemný test, ve kterém

si své znalosti ověřili.

Většina žáků uspěla, stala se úspěšnými řešiteli a získala PRŮKAZ CYKLISTY.

Kdo již měl průkaz z loňského roku, ten ho pouze obhajoval.

Na závěr si vše vyzkoušeli v praxi na dopravním hřišti.

http://lenkatobolova25.rajce.idnes.cz/Dopravni_vychova_5.A