logo MSK - YDYKSEB

Součástí prvních školních dnů je pravidelná realizace projektu ke zlepšení kvality výuky a celkové atmosféry školního prostředí na 2. stupni – jeho nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. tříd.

Adaptační pobyt žáků šestého ročníku je realizován jako třídenní akce, na které jsou děti v uzavřeném kolektivu, který není rušen okolními vlivy prostředí.

Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit ve třídě a tím i ve škole přátelskou atmosféru
a ovzduší spolupráce mezi dětmi a učiteli – chceme mít i na druhém stupni žáky, kteří „rádi chodí do školy“.

Letošní ročník proběhl ve dnech 18. – 20. 9. 2023 v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a z velké části je hrazen z dotace Moravskoslezského kraje – v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování “ –  na školní rok 2023/2024 a také z příspěvku „Rady rodičů “ při naší základní škole.