Dne 13. 6. si naši šesťáci zahráli na učitele. Postavili se před žáky první třídy a vyzkoušeli si, jaké to je žáky něco naučit a udržet je v pozornosti, a při tom ještě myslet na všechny své úkoly.

Celý projekt měl dvě fáze. První fáze – přípravná – spočívala v náročné tvořivé práci šesťáků. Žási se seznámili s interaktivní tabulí nejen jako její uživatelé, ale mohli si vyzkoušet práci s jejím softwarem. Připravili výukové programy do matematiky a českého jazyka. Tyto programy pak předvedli žákům prvních tříd tak, aby se do práce zapojili všichni prvňáci opakovaně. Všichni mladí „učitelé“ se shodli na tom, že stát před tabulí není tak jednoduché, jak by se zdálo.