Žáci 2.A, 2.B a 6. A třídy dostali pozvání od dráčka Hasíka k besedování ,,Hasiči dětem“. Obě setkání (27.11. a 14.12.2012) tohoto akreditovaného projektu  HASIK.CZ byla zaměřena na preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany. Děti hovořily s profesionálními hasiči, s instruktory, přemýšlely a hledaly správné odpovědi, vysvětlovaly svá rozhodnutí a trénovaly určité postupy pro vyřešení kritické situace. Děti se naučily, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu. Seznámily se s výstrojí hasičů. Na závěr dostaly od dráčka Hasíka pexeso ,, Zásahová technika IZS“.

Více informací o projektu můžete získat na internetové adrese: http://www.hasik.cz/ .