Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Výsledky naší školy (účast je dobrovolná – žáci se do soutěže hlásí sami nebo je mohou přihlásit zákonní zástupci):

Kategorie A (2. – 5. ročník) – do soutěže se zapojilo celkem v ČR 13 330 řešitelů, v Mravskoslezském kraji 1 539.

  • Mezi 75% nejlepších řešitelů se z naší školy umístili: Nikol Škrobalová (5. B) dosáhla výborného výsledku – kvantil kraj 90,12 a Josef Klímek (2. B).

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – do soutěže se zapojilo v ČR celkem 20 736 řešitelů, v Moravskoslezském kraji 3 003.

  • Mezi 75% do nejlepších řešitelů se z naší školy umístila Adéla Krpcová (7. A), která dosáhla vynikajícího výsledku – kvantil kraj 94,11.

C