V letošním roce se skupina 4 děvčat z 6. A Adéla Krpcová, Karolína Šáchová, Zuzana Blahutová a Natálie Stonavská poprvé zapojila do celostátní internetové soutěže „Rozpočti si to!“, která je realizována v rámci projektu Finanční ramotnost do škol a je určena pro žáky 2. stupně základních škol. Cílem projektu je:

  • zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na ZŠ
  • postavit výukové materiály na prakticky využitelných informacích a zkušenostech
  • poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno využitelná při výuce na ZŠ
  • vytvořit a poskytnout zajímavé pomůcky podporující interaktivní přístup k výuce
  • umožnit sdílení zkušeností odborníků z praxe
  • podílet se na prevenci předlužení rodin v ČR.

Od listopadu během 3 kol soutěže musela děvčata plnit úkoly týkající se rodinného rozpočtu – vytvořila fiktivní rodinu, jejíž členové museli řešit situace z praktického života, sestavovat rodinný rozpočet a k tomu plnit zajímavé bonusové úkoly týkající se studia finanční gramonosti. V konkurenci ostatních týmů si naše děvčata vedla velmi dobře, od postupu do celostátního finále je po skončení soutěže odělovala pouze 3 místa. Ale cenné zkušenosti jistě využijí v příštím ročníku soutěže.

Za reprezentaci školy v soutěži jim náleží pochvala.