Matematika
– Pamětné a písemné násobení a dělení jednociferným číslem do 10 000, řešení slovních úloh
– Opakování učiva na pololetní prověrku

Geometrie
– Kružnice a kruh
Na pondělí si žáci přinesou kružítko!

Český jazyk
– Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z
– Slovní druhy – podstatná jména
Na pondělí si žáci přinesou hračku k popisu !

Čtení
M. Kratochvíl – Sněhuláci ve Lhářích
M. Zapletal – Co létá a nelétá v zimě
V. Steklač – Jak Aleš dostal papouška

Vlastivěda
Průmysl ČR

Přírodověda
Neživá příroda – voda, minerály a horniny

18. 3. – bruslení v Kopřivnici