Český jazyk

 • nově: vyjmenovaná slova po L
 • slovní druhy- opakování, podstatná jména
 • vyjmenovaná slova po B- test (doplň. cvičení)
 • opis, diktát vět, přepis na známku
 • referáty o přečtené knize (žáci si sami volí den prezentace). Kdo ještě nedonesl složku na referáty, donese zítra. Děkuji.
 • návštěva knihovny (pátek)

M

 • nově: Přirozená čísla v oboru do tisíce – stovky, desítky jednotky
 • písemné odčítání a sčítání dvojciferných čísel, zkouška
 • násobení a dělení v oboru všech násobilek- opakujeme
 • pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky
 • zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky – testík
 • Geo: nově: Rýsování trojúhelníku, vrcholy, strany, délka stran

PR

 • Podmínky života.
 • Moje rodina, příbuzenské vztahy.