V novém lednovém týdnu nás čeká:

 

ČJ: Tvrdé souhlásky, psaní y/ý po tvrdých souhláskách (procvičování).

Doplňovací cvičení.

Sloh: Stavění sněhuláka – popis činnosti.

Psaní: Slova s písmeny T, Ť, F, s, S, š, Š. Přepis slov, vět (i na známku).

M: Opakování – číselná řada 0 – 100, doplnění číselné řady, sčítání a odčítání

desítek (i na známku).

Desítky a jednotky, sčítání a odčítání – příklady typu 20 + 7,  35 – 5…

Geometrie: Přímka – rýsování, pojmenování.

PR: Lidé a čas: Rok – roční období, měsíce v roce (opakování).

Kalendář, práce s kalendářem. Dny v týdnu. Hodiny.

Kdo má možnost, přinese si do středeční prvouky jakýkoliv kalendář

(klidně i z minulých roků).

 

Bruslit pojedeme až 18. března – vše včas upřesním.