All posts by Lenka.Tobolova

19Úno/24

Pondělí 19. 2.

Matematika – učebnice str. 16 / 6 – písemně do M č.2 Geometrie – učebnice str. 25 / 4 – narýsovat do geometrického sešitu Přírodověda – Teplota – učebnice str. 35

09Úno/24

Pátek 9. 2.

Český jazyk – pracovní list ( spojky) – str. 39 / 1 – spojky zakroužkujte zeleně, předložky žlutě Vlastivěda – učebnice str. 53 – Moravskoslezský kraj Přírodověda – učebnice str. 34 –Čtěte více…

08Úno/24

Čtvrtek 8. 2.

Český jazyk – učebnice str. 57 – spojky – žlutá tabulka – pročíst – učebnice str. 57 / 1 – ústně – pracovní list (spojky) – str. 39 / 2