Matematika

– pracovní list ( desetinná čísla ) – str. 4 / 1, 2

– učebnice – str. 51 / 6 – písemně pod sebou do M č.1

– učebnice str. 51 / 9, 10 – písemně do M č.1