Pro nepřítomné žáky:

D. Ú.: Minutovky 1. díl (modré) s. 23/cv. 46.

Máme hotovo:

ČJ – PS s. 47/cv. 3 + s. 48/cv. 14.

M – učeb s. 32 /cv. 1 – ústně +  cv. 2  – zelené sloupce ústně, žluté sloupce do M – Š + cv. 3 – do M – Š.

PRV – PS s. 53/cv. 3 +cv.1 dole.