Pro nepřítomné
Český jazyk:
– prac. sešit str. 32 celá dokončená
– namazací tabulku jsme si nakreslili 3 sloupce a pak slova z tabule zapisovali ke sloupci „podst. jména, slovesa, předložky“ zde
– čtení vlastní knihy (ověřovat porozumění, správně intonovat, správně číst předložky)

Matematika:
– prac. sešit dokončená celá str. 10
– pojmy o2 méně a 2krát méně (slovní úlohy)
– pamětně příklady na násobení a dělení 2
– násobková řada 3