Matematika

Písemné dělení jednociferným číslem, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování rovnoběžek

Do geometrie si všichni budou nosit ostrou tužku, trojúhelník s ryskou

a ještě další pravítko ( aspoň 20 cm dlouhé ) !